Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op:

May 29, 2024

Als dienstverlener in arbeidsmarktcommunicatie verwerkt Jobfluentials gegevens van klanten die interesse tonen in en gebruikmaken van de diensten van Jobfluentials (Klanten), kandidaten (Kandidaten) die interesse tonen in de carrières van de klanten van Jobfluentials, mensen die op beeld worden vastgelegd of meewerken aan producties (Cast & Crew), partners en website gebruikers. Het garanderen van een zorgvuldige en veilige verwerking van de gegevens van klanten en de kandidaten, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Jobfluentials dan ook van groot belang.

Middels dit Privacy Statement informeert Jobfluentials (“Jobfluentials”, “wij”, “onze”, “ons”) u over de wijze waarop Jobfluentials persoonsgegevens van (potentiële) klanten, partners, kandidaten en website gebruikers verwerkt. Jobfluentials hecht veel waarde aan uw privacy. Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@jobfluentials.nl.

Wie is Jobfluentials?

Jobfluentials is een bedrijf dat zich specialiseert in creatieve arbeidsmarktcommunicatie. Wij bieden diverse diensten aan die bedrijven helpen om zich beter te profileren als werkgever.

Jobfluentials' verantwoordelijkheden

Voor alle in deze Privacy Verklaring genoemde activiteiten en doeleinden treedt Jobfluentials op als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Jobfluentials vervult deze functie omdat wij:

Bepalen welke persoonsgegevens verwerkt moeten worden voor de juiste uitvoering van onze diensten;

Bepalen voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerkt, zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door Jobfluentials zijn verkregen;

Moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de AVG;

Welke persoonsgegevens verwerkt Jobfluentials?

Jobfluentials verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten of de website van Jobfluentials en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf direct aan Jobfluentials verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Jobfluentials verwerkt, afhankelijk van de dienst die u gebruikt en in welke hoedanigheid.

Klant

In principe verwerken wij gegevens over uw bedrijf. Bedrijfsinformatie wordt niet beschouwd als persoonsgegevens. De gegevens van medewerkers van bedrijven en kandidaten die interesse tonen in de carrièremogelijkheden bij onze klanten, kan (een deel van) uw (bedrijfs)informatie worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. Indien u als klant gebruik maakt van de diensten van Jobfluentials, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw IP-adres;

 • Uw internetbrowser en apparaat type;

 • Uw voor- en achternaam;

 • Uw zakelijke (mobiel) telefoonnummer;

 • Uw zakelijke e-mailadres;

 • Uw bedrijfsgegevens (zoals de rechtsvorm, adres, KVK-nummer, bankrekeningnummer, belastingnummer);

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie en via telefonisch contact.

Kandidaat

Als u gebruik maakt van Jobfluentials' diensten als een kandidaat, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Uw IP-adres;

 • Uw internetbrowser en apparaat type;

 • In sommige gevallen uw voor- en achternaam;

 • In sommige gevallen uw adresgegevens;

 • In sommige gevallen uw e-mailadres en/of telefoonnummer;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie of telefonisch wanneer u contact met ons opneemt.

Partner

Wanneer u een zakelijke partner van Jobfluentials bent, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Uw IP-adres;

 • Uw internetbrowser en apparaat type;

 • Uw voor- en achternaam;

 • Uw zakelijke (mobiel) telefoonnummer;

 • Uw zakelijke e-mailadres;

 • Uw bedrijfsgegevens (zoals de rechtsvorm, adres, KVK-nummer, bankrekeningnummer, belastingnummer);

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie en via telefonisch contact.

Cast & Crew

Als u op beeld wordt vastgelegd in de producties van Jobfluentials, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam;

 • In sommige gevallen uw adresgegevens;

 • In sommige gevallen uw e-mailadres en/of telefoonnummer;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie of telefonisch wanneer u contact met ons opneemt.

In de meeste gevallen wordt de verwerking van deze gegevens nog eens apart vastgelegd in een toestemmingsformulier.

Website gebruiker

Als u de websites van Jobfluentials gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt (ook afhankelijk van uw acceptatie van cookies):

 • Uw locatiegegevens;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites;

 • Uw IP-adres;

 • Uw internet browser en apparaat type.

Verwerkt Jobfluentials gevoelige persoonlijke gegevens?

De websites, diensten en producten van Jobfluentials zijn niet gericht op activiteiten waarvoor bijzondere categorieën persoonsgegevens moeten worden verwerkt. Jobfluentials verzoekt u daarom dergelijke informatie niet te verstrekken. Verder heeft Jobfluentials geen enkele intentie om persoonsgegevens te verzamelen over website gebruikers die minderjarig zijn, ook niet als ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Jobfluentials kan helaas niet controleren of een website gebruiker minderjarig is en daarom adviseert Jobfluentials ouders of voogden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens van minderjarigen door Jobfluentials worden verwerkt.

Waarvoor verwerkt Jobfluentials uw persoonsgegevens?

Indien u een aanvraag doet om klant te worden of als klant gebruik maakt van de diensten van Jobfluentials, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om uw aanvraag te beoordelen;

 • Om overeenkomsten, offertes en facturen op te stellen en uit te voeren;

 • Voor het sturen van informatie over uw dienst en updates en/of wijzigingen daaraan;

 • Om contact met u op te nemen in verband met uw ervaring met onze diensten en om u te informeren over andere nieuwe of relevante Jobfluentials diensten;

 • Om analyses uit te voeren voor statistische en analytische doeleinden;

 • Voor het opleiden en beoordelen van Jobfluentials medewerkers;

 • Voor bewijsvoering (indien nodig);

 • Om ondersteuning te bieden (zoals per e-mail en telefoon via onze klantenservice);

Als u de websites van Jobfluentials gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden (afhankelijk van waar u onze websites voor gebruikt):

 • Het creëren van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de websites van Jobfluentials;

 • Om toegang te verlenen tot uw persoonlijke omgeving;

 • Om uw gedrag op de websites van Jobfluentials te analyseren om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoeften;

 • Om analyses uit te voeren voor statistische en analytische doeleinden.

Jobfluentials verwerkt persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, op basis van wettelijke verplichtingen, voor de uitvoering van taken in het algemeen belang en het nastreven van gerechtvaardigde belangen. Als Jobfluentials uw persoonsgegevens wil verwerken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, zal Jobfluentials dit alleen doen wanneer wij uw toestemming hebben verkregen of wanneer wij gerechtvaardigde belangen hebben, indien wettelijk vereist. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij dit doen op basis van gerechtvaardigd belang. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, en evenmin van invloed is op de verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettelijke grondslagen dan toestemming. U kunt uw toestemming intrekken via de afmeldlink in onze e-mails, indien van toepassing. Anders kunt u uw verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar privacy@jobfluentials.nl. Als u als onze klant uw toestemming voor marketing gerelateerde doeleinden intrekt, kunnen we nog steeds contact met u opnemen over diensten, updates, beveiligingsupdates, antwoorden op klantenservice verzoeken of niet-marketing gerelateerde of administratieve doeleinden.

Hoe lang bewaart Jobfluentials uw persoonsgegevens?

Jobfluentials zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe beveiligt Jobfluentials uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Jobfluentials. Jobfluentials heeft daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Jobfluentials gebruikt bijvoorbeeld sterke authenticatie, versleutelde overdracht van informatie, monitoring en alarmering, en best practices uit de branche voor adequate encryptie en systeemconfiguratie.

Verder omvatten organisatorische maatregelen rolgebaseerde toegangscontrole, screening van werknemers, strikte procedures voor het beheren van aanpassingen, incidenten, en continue training van ons personeel.

Deelt Jobfluentials uw persoonsgegevens met derden?

Jobfluentials deelt uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Wanneer derden uw persoonsgegevens namens ons en volgens onze strikte instructies verwerken, treden die derden op als zogenaamde verwerkers. Jobfluentials sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst. Zo zorgt Jobfluentials ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op een zorgvuldige manier worden verwerkt, beveiligd met minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als wij hanteren en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Jobfluentials blijft niettemin verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen en zal daarom alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onopzettelijk verlies of wijziging.

(Gezamenlijke) Verwerkingsverantwoordelijken

Jobfluentials kan ook gegevens van derden ontvangen of uw persoonsgegevens delen met derden die tevens verwerkingsverantwoordelijken zijn. In die gevallen heeft Jobfluentials overeenkomsten gesloten om een gedegen bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen waar dat wenselijk of vereist is (namelijk waar beide partijen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken optreden).

Een overzicht van verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die gegevens verwerken waarvoor Jobfluentials verwerkingsverantwoordelijke is, vindt u hier. Wij raden u aan dit overzicht regelmatig te bekijken, aangezien partijen aan het overzicht kunnen worden toegevoegd of verwijderd.

Als uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, zal Jobfluentials dit alleen doen wanneer dit wettelijk is toegestaan of nadat wij uw toestemming hebben verkregen.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Bij het verlenen van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens in sommige gevallen worden verwerkt door derden (als verwerker, als gezamenlijke of onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke) buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in een derde land (een land zonder passend beschermingsniveau zoals aangegeven door de Europese Commissie), zorgt Jobfluentials ervoor dat 1) de juiste overeenkomst met betrekking tot de gegevensverwerking tot stand komt (verwerkersovereenkomst, gezamenlijke overeenkomst voor verwerkingsverantwoordelijke of bepalingen voor verwerkingsverantwoordelijke, indien gewenst), en 2) er een geschikt overdrachtsmechanisme is, zoals EU-modelcontractbepalingen. Op deze manier zorgt Jobfluentials ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op minimaal hetzelfde niveau zijn beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Gebruikt Jobfluentials cookies?

Jobfluentials gebruikt functionele cookies, cookies om uw ervaring op Jobfluentials’ websites te verbeteren en cookies om uw ervaring op andere websites te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van Jobfluentials wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat zoals een computer, tablet of smartphone. Enerzijds gebruikt Jobfluentials cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, zodat Jobfluentials de websites kan optimaliseren. Anderzijds gebruikt Jobfluentials cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Jobfluentials u op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Sommige cookies op de websites van Jobfluentials worden geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdracht van of bezwaar tegen de persoonsgegevens die Jobfluentials verwerkt, tenzij Jobfluentials deze rechten niet kan uitoefenen op grond van een wettelijke verplichting of wanneer er uitzonderingen van toepassing zijn. Zo is Jobfluentials op grond van wettelijke verplichtingen verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren, waardoor we niet altijd al uw persoonsgegevens kunnen verwijderen als u daarom verzoekt.

U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw privacyrecht(en) sturen naar privacy@jobfluentials.nl. Jobfluentials wenst er zeker van te zijn dat dit verzoek van u afkomstig is en dat u bent wie u zegt te zijn. Als wij niet direct kunnen verifiëren dat u het bent, kan Jobfluentials u om aanvullende gegevens vragen, zoals een ​​kopie van uw legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart). Mocht Jobfluentials u om een kopie van uw ID vragen, zorg er dan voor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zijn gemaskeerd ter bescherming van uw privacy. Jobfluentials zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst op uw verzoek reageren, tenzij het verzoek van dien aard is dat wij die termijn met nog eens twee maanden mogen verlengen.

Hoe kunt u contact opnemen met Jobfluentials?

Als u vragen heeft over hoe Jobfluentials omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@jobfluentials.nl.

Als u van mening bent dat Jobfluentials uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of als u niet tevreden bent met het antwoord van Jobfluentials op uw vraag of verzoek, kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthouder (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens). Meer informatie over uw klachtmogelijkheden vindt u hier.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Jobfluentials heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Jobfluentials, het inventariseren van de gegevensverwerking activiteiten en het adviseren en opleiden van onze medewerkers over het verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Accelerate your growth with the best talent

Strengthen your employer brand and fill vacancies faster and more cost-effectively with Jobfluentials.

© 2024 Jobfluentials

English

Accelerate your growth with the best talent

Strengthen your employer brand and fill vacancies faster and more cost-effectively with Jobfluentials.

© 2024 Jobfluentials

English

Accelerate your growth with the best talent

Strengthen your employer brand and fill vacancies faster and more cost-effectively with Jobfluentials.

© 2024 Jobfluentials

English